En utredning för att stärka judiskt liv i Sverige tillsattes av den förra regeringen under kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) men fortgår den utredningen med den nya regeringen, eller ?

Det har ju funnits tveksamheter kring den nya regeringen och dess syn på Sveriges 5 nationella minoriteter: Samer, Judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. I dag vet vi att dom anslag som funnits i många år för resor med skolklasser till förintelselägren kommer att få leva vidare under en tid, men från början när regeringen tillträdde lät det annorlunda men nu ska förhoppningsvis dom problemen vara lösta. Antisemitismen ökar i Sverige och hela västvärlden, i Kalmar där jag bor finns den starkt men då alla udar som bor i Kalmar storkommun är tysta så vet vi inte vad följden skulle bli om alla visade sin judiskhet, som dom flesta vill.

Jag har i dag talat med en pressansvarig kommunikatör som lovat mig att ta reda på vad denna utredning ligger någonstans idag och om den flyttats över till socialdepartementet, och vem som där är ansvarig för utredningen.

****************************************

”Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige och ge förslag till nationell strategi för att stärka judiskt liv.

– ​​​​​Ingen ska behöva tveka inför att leva ut sin identitet och berätta om den för andra. Vi måste säkra att judar kan och vågar leva ett judiskt liv, både nu och i framtiden, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utredaren ska undersöka förutsättningarna för judiskt liv idag och presentera förslag för säkrad fortlevnad och utveckling. Fokus ska vara överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten i Sverige och redovisas senast den 15 december 2023.

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk,
  • kartlägga huvudsakliga hinder och möjligheter för den judiska minoriteten att leva ett judiskt liv, föreslå åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige,
  • lämna förslag till en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och utveckling av judiskt liv i Sverige, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och
  • lämna förslag om hur strategin ska följas upp och vilken aktör som ska ansvara för uppföljningen.

Utredningen är en del av Sveriges åtaganden efter konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, hösten 2021.

Regeringen har presenterat flera satsningar för att värna rättigheterna för Sveriges alla fem nationella minoriteter, bland annat inom språk, kultur och inflytande. Hit hör en historisk satsning på minoritetspolitiken med en förstärkning om 90 miljoner kronor per år i tre år, såsom ett samlat handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.”

*****************************

Det jag hört är att denna utredning flyttas över i dagarna från kulturdepartementet till socialdepartementet. Ansvarigt statsråd blir då Jakob Forssmed (KD). Jag hoppas att denna utredning fortgår och att man tar det på största allvar. Frågan som ska belysas är ju i första hand att alla judar i Sverige ska kunna visa och leva ut sin judiskhet. I Kalmar finns det ett politiskt styre med en majoritet som har förvägrat, indirekt, och som inte bidragit med något för att dom fåtal judar som lever här ska kunna känna sig trygga på gator och torg. Detta har jag på olika sätt påtalat men tyvärr för döva öron.

*******************************

Bland annat står det i direktiven att:

”Utredaren ska bland annat:

  • beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk,
  • kartlägga huvudsakliga hinder och möjligheter för den judiska minoriteten att leva ett judiskt liv, föreslå åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige,
  • lämna förslag till en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och utveckling av judiskt liv i Sverige, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och
  • lämna förslag om hur strategin ska följas upp och vilken aktör som ska ansvara för uppföljningen.

Utredningen är en del av Sveriges åtaganden efter konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, hösten 2021.

Regeringen har presenterat flera satsningar för att värna rättigheterna för Sveriges alla fem nationella minoriteter, bland annat inom språk, kultur och inflytande. Hit hör en historisk satsning på minoritetspolitiken med en förstärkning om 90 miljoner kronor per år i tre år, såsom ett samlat handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s