Vi som behöver livsuppehållande mediciner- även om kriget kommer. Vad händer då ?

Jag blev fundersam eftersom en av mina många mediciner till och från varit restnoterad på apoteken i Sverige. Jag skrev då till MSB och fick detta svar av en ansvarig som jag förstår jobbar med bland annat denna fråga. Är du en av dom som alltid måste ha en medicin så läs svaret jag fick. Svaret från MSB till mig har jag här lagt upp för er som skulle kunna bli berörda, om u kriget skulle kunna komma.

PS:Vi får väl utgå ifrån att kriget inte kommer, det gör i alla fall jag och vi får hjälpas åt, det är de viktigaste: Alla Tillsammans.

***************************

”Hej Mike,

Tack för dina frågor som är angelägna och viktiga!
Först och främst vill jag inleda med att säga att jag inte kan säga vad som kommer hända med dina mediciner om kriget kommer. Det är en omöjlig fråga att svara på. 

Det jag kan säga är att vi i Sverige från den 1 oktober 2022 har vi en ny förordning för statliga myndigheters beredskap. Där beskrivs exempelvis sektor hälsa, vård och omsorg där Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet med övriga i sektorn ingående myndigheter, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Tillsammans med samtliga myndigheter i Sverige håller vi just nu på att utveckla vårt civila försvar och det är både ett pågående arbete som vi även kommer arbeta länge med att utveckla och succesivt förbättra.

Frågorna kring vår gemensamma försörjningsberedskap, där även frågor kring läkemedel och sjukvårdsprodukter finns, är ett område där det just nu pågår en mängd arbeten hos flera av våra myndigheter som när de färdigställs kommer öka vår beredskap generellt. Exempelvis kan nämnas ett pågående uppdrag till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen om att stärka öppenvårdsapotekens beredskap, https://www.regeringen.se/49f1e5/contentassets/d6c87226e2ea4d888f2f065102637ae1/uppdrag-att-paborja-ett-langsiktigt-arbete-med-att-skyndsamt-starka-oppenvardsapotekens-beredskap-gallande-utlamning-av-lakemedel-fran-apotek.pdf

Jag vill också passa på att berätta att Socialstyrelsen nyligen har slutfört en rekommendation om egenberedskap för läkemedel och medicintekniska produkter, där två punkter som rör dina frågor kan nämnas:
– Patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd upprättar egen lagring för en månads förbrukning av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. 
– Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel och förbrukningsartiklar beaktar rekommendationen om egenberedskap vid förskrivning och inför receptförnyelse

Den här rekommendationen träder i kraft 1 mars men finns inte ännu publicerad på deras hemsida. I uppdraget finns också åtgärder för en planerad informationsinsats beskrivna.

Avslutningsvis vill jag föreslå att du fortsätter visa intresse för dessa frågor och att du även ta upp dina frågeställningar med din behandlande läkare samt med din region.
Ta hand om dig!”

Med vänlig hälsning
Mattias Frick
______________________________
Mattias Frick
Utredare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar
Enheten för inriktning av beredskapsplanering
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 50 16
Mobil 070-389 64 71
E-post mattias.frick@msb.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s